NON-STOP CALL 0748833266 rezervari@vabovaspeed.ro

Politica de Confidentialitate – Privacy policy

[RO] Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice VABOVA SPEED are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este : Inchirieri auto. Sunteţi/nu sunteţi obligat să furnizaţi datele personale, acestea fiind necesare inchirierii auto. Refuzul dvs. determină neincheierea contractului de inchiriere. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Politia si Societatile de Asigurare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.

*Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la vabovaspeed@gmail.com .

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

[EN] According to the requirements of Law no. 677/2001 for the protection of persons regarding the processing of personal data and the free movement of these data, amended and supplemented and of Law no. 506/2004 regarding the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector VABOVA SPEED has the obligation to administer, in safe conditions and only for the specified purposes, the personal data you provide us about you, a member of your family or another person.

The purpose of data collection is: Car rental. You are / are not required to provide personal data, which is necessary for car rental. Your refusal determines the termination of the lease. The registered information is intended for use by the operator and is communicated only to the following recipients: Police and Insurance Companies.

According to the Law no. 677/2001, you benefit from the right of access, of intervention on the data, the right not to be subject to an individual decision and the right to address the justice. You also have the right to object to the processing of personal data concerning you and to request the deletion of your data *.

* In order to exercise these rights, you can send a written, dated and signed request to vabovaspeed@gmail.com.

You also have the right to appeal to justice.